Dotace na úsporné kotle

Také na modernizaci topení bude možné získat dotaci

Součástí některé z výzev bude možnost získání dotace na moderní ekologický kotel. Jednou z oblastí programu Nová zelená úsporám je totiž Efektivní využití energie. V jejím rámci  bude možné spolu s dalšími opatřeními (zateplení domu) získat dotaci na výměnu lokálního zdroje tepla.

 • Bude tedy možné získat dotace na výměnu kotle? Ano.
 • Získám dotaci na peletový kotel? Ano.
Více informací

 

Jak získat dotaci?

[supplier-ads]

Dotace na vytápění

 • Dotace na výměnu kotle

  Bude možné získat v rámci podpory efektivního využívání energie.

 • Se současným zateplením i bez něj

  Dotace na kotle bude možné získat i bez současně realizovaného zateplení obálky budovy.

 • Topení biomasou

  Součástí jsou také dotace na kotle na biomasu  (podporovány jsou  jak automatické kotle, tak i kotle s ručním přikládáním). Maximální výše dotace je 75 % způsobilých výdajů.


Co potřebujete vědět o dotacích a zateplení

zobrazit všechny