Nová zelená úsporám 2014

Dotační program Nová zelená úsporám je zaměřen na úspory energií. Kromě zateplení je možné získat dotaci také na modernizaci vytápění a větrání.

Na co bude možné získat státní podporu?

Na co všechno bude možné získat dotaci:

Dotace na zateplení a okna

Oblast podpory A zahrnuje snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Je to vlastně takový základ, bez kterého se až na výjimky neobejdete. Tato oblast zahrnuje dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu a střechy a také výměnu výplní stavebních otvorů. Dotaci tedy bude dostat nejen na zateplení, ale také na výměnu oken či dveří.

Směrodatný přitom bude průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, měrná roční spotřeba tepla na vytápění po realizaci, součinitel prostupu tepla jednotlivými prvky konstrukce a procentní snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu domu.

Více o dotacích na zateplení najdete zde.

Okna a jejich izolační parametry:

Dotace na vytápění – kotle, tepelná čerpadla atd.

Část programu Nová zelená úsporám, která pokrývá dotace na kotle či tepelná čerpadla, má označení C – Efektivní využití zdrojů energie. Cílem je podpořit výměnu starých zdrojů teple za nové – úspornější. Dotaci dostanete na vlastní zdroj tepla, příslušenství a jeho instalaci.

V rámci modernizace vytápění bude možné obdržet dotaci na:

  • Kotle na biomasu (ruční i automatické)
  • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem (ruční i automatická dodávka paliva)
  • Tepelná čerpadla všech typů
  • Plynové kondenzační kotle
  • Solární systémy pro ohřev teplé vody
Dotace a vytápění:

Dotace na větrání s rekuperací

V rámci oblasti C – Efektivní využití zdrojů energie, bude možné dostat dotaci také na instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní, na jeden rodinný dům a je nutné doložit protokol z testu neprůvzdušnosti (blower door test).

Dotace na větrací systémy:

Dotace na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů

Dotace na výstavbuFixní dotaci ve výši až 550 000 Kč budou moci dostat stavebníci nových rodinných domů. Podporována bude výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – pasivních domů. Podmínkou dotace bude mimo jiné také instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Při využití této dotace nelze čerpat podporu z dalších oblastí programu Nová zelená úsporám.Více informací o dotacích na výstavbu nízkoenergetických domů najdete zde.

Dotace na výstavbu:

Dotace na odborné posudky

Pokud žádáte o dotace v oblasti A (zateplení obálky budovy), nebo B (výstavba nízkoenergetických domů), nebo C (modernizace vytápění bez současného zateplení),  můžete využít i na dotace na přípravu odborných posudků a projektové dokumentace. Dotaci lze také získat na provedení testu neprůzvučnosti (blower door test).

 

Kam dál?