Dotace na solární systémy

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí podporu pro nejrůznější domácí solární technologie. Program podporuje zmíněné systémy pro fotovoltaický ohřev vody. Systém ale musí být vybaven optimalizační elektronikou (MPPT regulátor), která zajišťuje co nejúspornější práci a musí pokrýt více než 50 % energie potřebné na ohřev vody v domácnosti. Zásobník musí mít objem nejméně 80 litrů na jeden kWp výkonu fotovoltaických panelů. Celkový výkon panelů omezen není.

Dotace na solární systémy pro výrobu elektřiny

Malé domácí elektrárny s připojením do distribuční sítě jsou podporovány ve variantách s akumulátory i bez nich. Elektrárna musí být instalována na střeše objektu zapsaném v katastru nemovitostí a její maximální výkon je omezen na 10 kWp. Podporovány jsou:

  • Malé domácí elektrárny s bez akumulace elektřiny, které nepotřebovanou energii využívají pro ohřev vody, a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 3000 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 4000 kWh/rok

Ve všech případech je požadována monitorovací a optimalizační elektronika, která hlídá stav aktuální spotřeby a výroby elektřiny v domě. Na místě musí být spotřebováno minimálně 70 % z celkového teoretického zisku systému. Podmínky dále upravují účinnost FV panelů, střídače a MPPT regulátoru. Zjednodušeně řečeno je nutné použít kvalitní produkty. Pokud má elektrárna akumulátor, musí mít minimální kapacitu 1,75 kWh/kWp instalovaného výkonu.

Druh zařízení Max. výše dotace (Kč)
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh•rok-1 100 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh•rok-1 150 000