Dotace na větrání s rekuperací a solární systémy

Pokud dům zateplujete a žádáte o dotaci, můžete požádat také o finanční podporu na pořízení systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní na jeden rodinný dům ve výši 100 000 Kč a maximální výše dotací činí 75 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla, s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a s ventilátory s regulací otáček.

Dotace na kotle či tepelná čerpadla jsou vyšší, pokud současně provedete i zateplení obálky domu.

164383278

Výše dotace na solární systém pro ohřev teplé vody pak závisí na tom, zda je budete využívat také pro přitápění. Podpora těchto systémů není příliš velká činí maximálně 50 000 Kč a 40 % způsobilých výdajů. Pokud solárním systémem nebudete přitápět, musí pokrývat spotřebu teplé vody v domě alespoň z poloviny.