Dotace Nová zelená úsporám 2013 začínají!

Tak jsme se dočkali. Ministerstvo životního prostředí spustilo dotačního program Nová zelená úsporám. V první vlně budou dotace určeny majitelům rodinných domů. Na dotace však bude méně peněz než se čekalo. Příjem žádostí začne v srpnu.

Dotační program Nová zelená úsporám bude zpočátku určen pouze majitelům rodinných domů. Na rozdíl od původní Zelené úsporám stát nyní bude podporovat komplexnější opatření pro snížení energetické náročnosti domu. Čím vyšších úspor majitel domu dosáhne, tím větší dotaci dostane. Maximální výše dotace činní 50 % nákladů na realizovaná opatření. Kromě zateplení obálky budovy bude možné získat dotace také na kotle na tuhá paliva, plynové kotle, solární systémy pro ohřev vody, větrání s rekuperací tepla a také na krbová kamna na biomasu. Podporována bude rovněž výstavba nízkoenergetických domů v pasivním standardu.

Výhody pro domácnosti postižené povodněmi

Podle informací médií budou také zvýhodněny domácnosti postižené povodněmi, kterým by mělo být na dotacích vyplaceno o 20 % více peněz.

Zatím méně peněz, než se čekalo

Oproti původním vyjádřením bude v první výzvě programu k dispozici výrazně méně peněz. Na dotace je zatím alokována 1 miliarda Kč. Další peníze by však měly být do programu přidány koncem roku. Dotační program je financován z výnosů z prodejů emisních povolenek, jejich cena však výrazně klesla a stát na nich proto utrží méně, než se očekávalo. Zmíněná 1 miliarda na rozjezd programu je podle vyjádření MŽP z rezervních zdrojů ministerstva. Peníze z výnosů z prodeje emisních povolenek budou do rozpočtu programu přidány později.

Peníze z povolenek také nešly přímo do Státního fondu životního prostředí, ale do státního rozpočtu, který má na starosti Ministerstvo financí. Právě neshody mezi úřady byly podle vyjádření MŽP, příčinou zdržení startu celého programu, který měl být podle prvních informací spuštěn už před několika měsíci.

Ačkoli bude vyplácení dotací i nadále koordinovat Státní fond životního prostředí, vlastní výplatu peněz bude zajišťovat Ministerstvo financí. Takový postup je nepochybně byrokraticky náročnější, podle vyjádření úředníků by ale neměl být pro žadatele výrazně složitější. S největší pravděpodobností se ale trochu protáhne doba vyplacené žádosti.

Žádosti se budou podávat elektronicky

Žádost o dotace bude nutné podat elektronicky na portálu www.nzu2013.cz. Poté bude nutné ještě žádost a všechny potřebné přílohy (krycí listy se soupisem parametrů domu a realizovaných opatření) do osmi dnů odeslat ve fyzické podobě na adresu Státního fondu životního prostředí. Portál by měl také podle informací MŽP sledovat aktuální stav částky, která je pro dotace alokována. Pokud se tato částka vyčerpá, elektronický systém příjmu žádostí se zastaví.

Podobně jako v dřívější Zelené úsporám, bude nutné nejdříve doložit projektovou dokumentaci domu a energetický posudek. Tyto dokumenty mohou zpracovávat a vystavovat pouze autorizovaní odborníci. jejich seznam je k na stránkách České komory architektů – ČKAIT a ČKA. Seznam energetických auditorů je možné najít na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.