Na co dotaci nedostanete?

Pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám specifikují, které výdaje lze zařadit mezi způsobilé, a lze na ně tedy dostat dotaci. Na některé práce a produkty, byť mohou být spojené se snižováním energetické náročnosti vašeho domu, však dotaci nedostanete. Jaké práce a co všechno nelze do podkladů pro získání dotace zahrnout?

Zateplení domu, výměna oken

Mezi způsobilé výdaje není možné zařadit například náklady na elektroinstalaci, přídavné konstrukce (žaluzie, rolety, markýzy, držáky atd.). Totéž platí také pro podlahovou krytinu  – dlažbu, plovoucí podlahy atd. U střešní krytin je to poněkud sporné – náklady na ni nejsou způsobilým výdajem, pokud krytina neplní současně také hydroizolační funkci.

148127426

Výstavba nízkoenergetických domů

Mezi způsobilé výdaje nelze zařadit například náklady na úpravu pozemku, vnitřní vybavení domu nebo na další samostatně stojící budovy (garáž). Způsobilým výdajem nejsou ani náklady na oplocení pozemku.

Další informace o dotacích:

Výměna kotlů, modernizace otopných soustav

Dotace se týkají jen zdrojů tepla (pořízení a instalace kotle či tepelného čerpadla). Způsobilým výdajem tak nejsou náklady na výměnu radiátorů, či rozvodů tepla. U rozvodů je výjimkou pouze jejich část v kotelně či technické místnosti spojená s instalací nového tepelného zdroje.