Na co všechno je možné získat dotaci

V programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci nejen na zateplení domů, ale také na výměnu kotle za tepelné čerpadlo. Nebo třeba finanční podporu na vypracování projektu a testy neprůzvučnosti. 

Dotační program Nová zelená úsporám je v mnoha ohledech odlišný od toho, který probíhal v minulých letech.Dotace jsou nastaveny tak, aby příjemce motivovaly ke komplexnějším opatřením s co největším úsporným efektem.

Oblasti programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je rozdělen do celkem pěti oblastí označených písmeny. Tyto oblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací:

ASnižování energetické náročnosti – dotace na zateplení domů, výměnu oken a dveří

BVýstavba budov – dotace na výstavbu rodinných domů v nízkoenergetickém standardu

CEfektivní využití zdrojů energie – dotace na tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, krbová kamna, solární systémy pro ohřev vody a nucené větrání s rekuperací

  • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
  • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
  • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
  • C.4 – Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla

D – Podpora zpracování dokumentace – dotace na zpracování projektu, testy neprůzvučnosti atd.

E – Bonusy za kombinace opatření

Sledované parametry

V oblasti zateplování je to jednak průměrný součinitel prostupu tepla budovy, a pak pochopitelně měrná roční potřeba tepla na vytápění. Dále zajištění dostatečné výměny vzduchu a povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění (pokud takový zdroj používán). Jsou určeny hraniční hodnoty snížení potřeby tepla pro jednotlivé hladiny podpory.

Snížení potřeby tepla [%] Dotace v % uznatelných nákladů
40 25
50 35
60 50

U dotace 50 % je připojena podmínka instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností.

134820110

Dosažení výše uvedených parametrů musí být  doloženo odborným posudkem, jehož součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí stav a nový stav.

Další informace o dotacích: