Nová zelená úsporám 2014: další kolo je dotací je tady

Program Nová zelená úsporám má za sebou první výzvu, v rámci které byla na zateplení rodinných domů poskytnuta celkem jedna miliarda Kč. Letos na jaře startuje výzva druhá, přičemž na dotace by měla být k dispozici téměř dvojnásobná částka – 1.9 miliardy Kč.

Ministerstvo životního prostředí začátkem letošního roku vyhlásilo pokračování Nové zelené úsporám. Nová výzva bude opět určena na snižování energetické náročnosti rodinných domů. Na dotace je přitom určena celková částka ve výši 1,9 miliardy Kč. Ministerstvo si od dotací slibuje oživení pracovního trhu a možná i drobné rozhýbání celého sektoru stavebnictví. „Nové dvě miliardy v programu zateplí na 8 tisíc rodinných domů a dají práci přibližně 5 tisícům zaměstnanců v různých oborech,“ sdělil například ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Ani letos se nepočítá s dotacemi pro bytové domy.

Podmínky dotací se příliš nemění

Celkově se podmínky druhé výzvy programu příliš nemění. Opět bude možné žádat dotaci na snižování energetické náročnosti rodinných domů – tedy na zateplení a výměnu oken či dveří, podporována bude rovněžvýstavba rodinných domů v pasivním standardu a „efektivní využití zdrojů energie“. Pod tímto názvem je ukryta podpora výměny kotlů, instalace tepelných čerpadel či termických solárních systémů pro ohřev vody.

Výše dodací se příliš nemění. Například na výstavbu rodinného domu v pasivním standardu bude možné získat dotaci až ve výši 550 000 Kč. Mírně upravena byla výše dotace na zateplení v případě, že splníte parametry hladiny 3 – tedy, že snížíte měrnou roční spotřebu tepla na vytápění (EA) alespoň o 60 % a na maximální hodnotu 35 kWh/m2.rok. V takové případě budete mít nárok na dotaci ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Zrušeny byly také samostatné oblasti podpory pro dotace na administrační úkony (stavební dozor, energetický audit, blower-door test atd.) a bonusy. Ty jsou nyní začleněny přímo k výše uvedeným oblastem podpory a jejich výše se nemění.

Základní harmonogram Nové zelené úsporám v roce 2014:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2014
  • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokované částky, nejpozději však 31. 10. 2014