Nová zelená úsporám a fotovoltaika

Dotační program Nová zelená úsporám nyní podporuje také instalaci domácích fotovoltaických elektráren. Jak velkou dotaci můžete dostat a jaké podmínky musí instalovaná elektrárna splňovat? Podívali jsme se blíže na možnosti podpory všech solární zařízení.

Dotaci můžete získat na termický solární systém ohřevu vody, který pracuje buď samostatně, nebo je zapojen do otopné soustavy domu. Podmínky upravují například měrný využitelný zisk celé solární soustavy – tedy množství energie získané z jednoho m2 kolektoru za jeden rok. Pro systém bez napojení na otopnou soustavu je to 350 kWh/m2rok, s napojením pak stačí 220 kWh/m2rok. V prvním případě pak musí solární systém pokrýt minimálně 50 % tepla na ohřev vody. Podmínky upravují také velikost zásobníku na teplou vodu – minimálně 45 litrů na m2 plochy kolektoru.

Fotovoltaický ohřev vody

Program podporuje systémy pro fotovoltaický ohřev vody, tedy přesně tu technologii, která postupně nahrazuje termické systémy. Jedná se vlastně o zásobník s topnou spirálou, kterou napájí proud z fotovoltaických panelů. Systém musí být vybaven optimalizační elektronikou (MPPT regulátor), která zajišťuje co nejúspornější práci a musí pokrýt více než 50 % energie potřebné na ohřev vody v domácnosti. Zásobník musí mít objem nejméně 80 litrů na jeden kWp výkonu fotovoltaických panelů. Celkový výkon panelů omezen není.

Výroba elektřiny

Malé domácí elektrárny s připojením do distribuční sítě jsou podporovány ve variantách s akumulátory i bez nich. Elektrárna musí být instalována na střeše objektu zapsaném v katastru nemovitostí a její maximální výkon je omezen na 10 kW. Podporovány jsou:

  • Malé domácí elektrárny s bez akumulace elektřiny, které nepotřebovanou energii využívají pro ohřev vody, a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 3000 kWh/rok

Ve všech případech je požadována monitorovací a optimalizační elektronika, která hlídá stav aktuální spotřeby a výroby elektřiny v domě. Na místě musí být spotřebováno minimálně 70 % z celkového teoretického zisku systému. Podmínky dále upravují účinnost FV panelů, střídače a MPPT regulátoru. Zjednodušeně řečeno je nutné použít kvalitní produkty. Pokud má elektrárna akumulátor, musí mít minimální kapacitu 1,75 kWh/kWpinstalovaného výkonu.

Omezení pro dotace na elektrárny bez akumulátoru

Podpora domácích elektráren bez akumulace elektřiny je podmíněna několika dalšími věcmi:

  • O dotaci je možné žádat jen v případě, že žádáte také o dotaci na zateplení, výměnu oken či dveří a další opatření na snížení energetické náročnosti domu.
  • Dotaci na tuto elektrárnu získáte i samostatně, ale v domě musíte instalovat větrací systém s rekuperací tepla. Ten přitom musí mít takové parametry, aby se měrná roční spotřeba tepla domu na vytápění snížila alespoň o 20 %.
  • Dům musí splnit parametr neprůvzdušnosti obálky n50 <= 2,5/h, což musí být doloženo protokolem z blower door testu.

Kolik peněz je možné dostat

Výše dotací jsou následující:

Druh zařízení Max. výše dotace (Kč)
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh•rok-1 100 000