Nová zelená úsporám se mění, některé dotace se zvyšují!

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky programu Nová zelená úsporám. Žadatelům by se měla snížit administrativní zátěž, nebudou totiž muset k žádosti přikládat některé doklady – mimo jiné doklad o vedení bankovního účtu a průkaz energetické náročnosti budovy.

Další výraznou změnu představuje navýšení podpory na zpracování odborného posudku pro oblasti podpory A (Snižování energetické náročností stávajících rodinných domů – například zateplení fasády a výměna oken) a C.3 (Instalace solárních termických systémů), které zohledňuje skutečné náklady na jeho zpracování.

Nejdůležitější změny Nové zelené úsporám:

  • Zvýšení maximální podpory v oblasti podpory A.4 (Zpracování odborného posudku) z původních 10 000 Kč na 20 000 Kč.
  • Zavedení oblasti podpory C.6, v rámci které je podporováno zpracování odborného posudku pro instalacesolárních termických systémů pro ohřev vody. Maximální výše podpory činí 5 000 Kč.
  • Oblast podpory A.1.2 (A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) se nově otevírá většímu počtu možných žadatelů, kdy se požadavek na splnění maximální měrné roční potřeby tepla na vytápění snížil ze 70 kWh/m2.rok na 100 kWh/m2.rok. Maximální míra podpory pro tuto oblast zůstala nezměněna a je 30 % ze způsobilých výdajů.
  • Při současném rozšíření celkové vnitřní podlahové plochy např. provedením přístavby, nástavby nebo vestavby bylo zrušeno omezení o maximální rozšiřitelnost celkové vnitřní podlahové plochy o více jak 100 %.

Více na Nazeleno.cz.