Oblasti podpory – na co bude možné získat dotaci

Dotační program Nová zelená úsporám je rozdělen do několika oblastí označených písmeny A až E. Jednotlivé oblasti pak specifikují, na co bude možné získat dotaci a v jaké výši.

Nová zelená úsporám – oblasti podpory:

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Tato oblast specifikuje podmínky a výše dotací pro zateplené obálky budovy a také výměnu oken. Na zateplení, výměnu oken a další realizovaná opatření ke snížení energetické náročnosti vašeho domu budete moci získat dotaci až ve výši 55 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast určená no podporu výstavby rodinných domů. Dům musí odpovídat poměrně přísným nízkoenergetickým standardům(podmínkou je například instalace nuceného větrání s rekuperací). V rámci této oblasti bude možné získat jednorázovou dotaci ve výši až 500 000 Kč na jeden rodinný dům.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Zahrnuje dotace na modernizaci topení a topné soustavy. Jde o podporu výměny zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva za efektivní a ekologicky šetrné kotle. Dotace na kotle a tepelná čerpadla bude možné čerpat i v případě, že jste svůj dům nezateplovali (nevyužili jsme dotace v oblasti A). Taková podpora však bude o něco nižší. V rámci této oblasti můžete žádat o dotace na kotle na biomasu, krbová kamna s teplovodním výměníkem, tepelná čerpadla všech typů a plynové kondenzační kotle. V této oblasti jsou poskytovány dotace také na solární systémy pro ohřev vody a instalaci větrání s rekuperací tepla.

133144737

 Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

Současně s žádostmi o dotaci oblastech A, B a C můžete také požádat o finanční podporu na zpracování odborného posudku (příprava projektové dokumentace, energeticky audit včetně vystavení průkazu energetické náročnosti budovy), podporu na zajištění technického dozoru, měření průvzdušnosti  a zpracování odborného posudku pro oblast C. Dotace je fixní.

Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Bonus ve výši 10 000 Kč může získat při některé z kombinací dotací z uvedených oblastí – jde hlavně o kombinaci zateplení a instalace solárního systému pro ohřev vody, případně o výměnu kotle současně s instalací solárního systému či nuceného větrání s rekuperací.