Okna a úspory energií

Při zateplování domů bývá vhodné vyměnit také okna. Je možné přímo říci, že bez výměny oken se při zateplení domu na parametry požadované pro získání dotace v rámci Nové zelené sporám vůbec nedostanete. Výměna oken tedy bude nutná.

Hlavním ukazatelem, který vypovídá o izolačních vlastnostech daného okna (i jiných konstrukcí), je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/(m2K). Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla a má tedy lepší izolační vlastnosti. V dnešní době je vhodné instalovat okna s Uw hodnotou maximálně 1,1 W/(m2K). Tato hodnota vyjadřuje izolační vlastnost celého okna.
[supplier-ads id=“3706″]
Je dobré dát pozor na reklamní triky některých dodavatelů oken, kteří místo hodnoty součinitele prostupu tepla pro celé okno Uw udávají hodnotu Ug, což je hodnota pouze pro zasklení. Teplo ovšem uniká i rámem okna, který má vždy horší izolační vlastnosti v porovnání se zasklením. Ve výsledku je tak součinitel Ug pro zasklení vždy nižší v porovnání s Uw pro celé okno, podle kterého je třeba se při výběru oken orientovat.

Dvojskla propustí více slunce, trojskla lépe izolují

Na trhu najdete okna s izolačními dvoj- či trojskly, je možné také narazit dokonce na čtyřskla. Které okno použít? Izolační okna s dvojskly propouštějí díky menšímu množství skel v porovnání s trojskly do interiéru více slunečního záření, jeho tepelné zisky jsou vyšší, do interiéru proniká více tepla zvenku. Naproti tomu izolační okna s trojskly mají větší množství skel, díky kterým má okno menší hodnotu součinitele Uw a propouští tedy méně tepla ven z budovy. Cena oken s trojskly je vyšší (cca. 5 300 Kč/m2 plochy okna) v porovnání s dvojskly (cca. 4 000 Kč/m2).

okno-komory

Pozor na kvalitu a parametry rámu – počet komor není vše

Kromě součinitelů Uw a g je dalším důležitým parametrem při výběru okna hloubka zapuštění skla do rámu a materiál distančního rámečku mezi skly. Z hlediska rizika výskytu kondenzace vodní páry na styku skla a rámu je výhodné zvolit okno s více zapuštěným sklem do rámu okna. V poslední době je patrný jednoznačný odklon od hliníkových a nerezových distančních rámečků ke ztuženým plastům (typy Swisspacer, Thermix, Chromatec, TGI a další), které mají lepší vlastnosti.

Výrobci oken často argumentují počtem komor rámu, který vydávají za hlavní měřítko kvality. Jde ovšem pouze o reklamní trik. Izolační vlastnosti rámu totiž závisejí především na konstrukci rámu, nikoliv na počtu komor. Kvalitu konstrukce ale není schopen posoudit laik. Proto je vhodné se orientovat podle hodnoty Uw, kterou najdeme v protokolu o měření vlastností okna v nezávislé akreditované zkušebně.