Příklady dotací

První výzva dotačního programu Nová zelená úsporám se bude týkat zateplení rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo také několik modelových kalkulací a graf návratnosti investic. Realita bude nejspíš trochu jiná, protože bude záležet také na místních podmínkách a tepelných vlastnostech konstrukce zateplovaného domu,  základní vodítko však materiály ministerstva poskytnou.

Nový program zelená sporám by měl mít lépe nastavené podmínky přímé podpory – půjde o pevně stanovenou dotaci na m2 zateplené stěny, stropu či podlahy. Výše dotace na m2 odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy. Součástí bude také podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budov.

Dotační program Nová zelená úsporám pracuje s tzv. hladinami podle účinnosti provedených prací. Více informací o jednotlivých hladinách si můžete přečíst zde.

Kalkulace – modelový rodinný domek:

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

  • rodinný dům obdélníkového půdorysu
  • 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení
  • obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm
  • sedlová střecha zateplena 150 mm minerální vatou mezi krokve
  • ostatní konstrukce nezatepleny
  • původní okna – zdvojená dřevěná
  • průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 [kWh/(m2 .rok)]

Příklady opatření pro jednotlivé hladiny:

Opatření Hladina 1 Hladina 2 Hladina 3
Zateplení vnějších stěn 100mm EPS 150mm EPS 200mm EPS
Zateplení stropu/podlahy strop sklepa 100mm EPS strop sklepa 100mm EPS
Zateplení střechy 100mm MV 100mm MV 100mm MV
Okna Dvojskla U=1,1 Trojskla U=0,87 Trojskla U=0,87
Nucené větrání, rekuperace ano (účinnost 80 %)
Průměrný součinitel prostupu tepla – vypočtený/požadovaný [W/(m2.K)] 0,33/0,35 0,3/0,35 0,26/0,35
EA [kWh/(m2 .rok)] 69 55 35
Úspora 51,7 % 61,5 % 75,5 %

Orientační ceny a výše přímé dotace:

Hladina 1 – zateplený dům Hladina 2 – nízkoenergetický dům Hladina 3 – komplexní opatření
Náklady 592 013 Kč 717 012 Kč 871 921 Kč
Výše přímé dotace 148 003 Kč 250 954 Kč 435 961 Kč
Podpora 25% 35% 50%
Úspora (Kč/rok) při topení plynem 31 200 Kč 37 200 Kč 45 000 Kč
Prostá návratnost bez podpory (roky) 19,0 19,3 19,4
Prostá návratnost s podporou (roky) 14,2 12,5 9,5

Z kalkulací je jasně patrná výhodnost komplexnějších (ale i dražších) opatření. Pro splnění požadavků hladiny 3 bude nejspíš nutná instalace aktivního větrání s rekuperací tepla. Podle vyjádření úředníků však může dotace zahrnovat i další aktivní technologické prvky, jako je regulace topení, termostatické ventily, tepelné čerpadlo atd.

Více informací o předmětech dotace najdete v článku Na co  je možné získat dotaci.