Solární systémy ohřevu vody

Ekologická a velmi úsporná technologie

Podporovány jsou solární systémy pro ohřev teplé vody a solární systémy pro ohřev teplé vody a přitápění. Instalace těchto zařízení bude podporována formou fixních dotací ve výši až 50 000 Kč a v maximální míře 40 % celkových způsobilých výdajů. Pro získání dotace bude nutné dodržet technické parametry zařízení uvedené v podmínkách.

Další informace o dotacích

 

Jak získat dotaci?

[supplier-ads id=“468″]

Dotace a zelená energie

  • Fixní dotace na solární ohřev

    Na zařízení pro solární ohřev vody je možné získat dotaci ve výši 40 % nákladů – maximálně však 50 000 Kč  (solární ohřev vody + přitápění).

  • Nutné dodržet technické podmínky

    Pro čerpání dotace je nutné dodržet parametry zařízení uvedené v podmínkách (využitelný zisk solární energie, velikost zásobníku atd.).

  • Velmi úsporné řešení

    Solární systémy ohřevu vody patří i bez dotací k velmi úsporným a perspektivním technologiím.


Co potřebujete vědět o dotacích a zateplení

zobrazit všechny