Termíny podání žádostí a další důležitá data

Na vyřízení všech důležitých dokumentů pro získání dotací už není mnoho času. Příjem žádostí o dotace totiž začne v srpnu vzhledem k omezenému množství finančních prostředků bude nutné jednat rychle.

Důležitá data:

Nová zelená úsporám – start příjmu žádostí o dotace:

12. 8. 2013 v 10:00 h. 

Ukončení příjmu žádostí:

vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději do 29. 11. 2013

Portál pro elektronické podávání žádostí:

www.nzu2013.cz