Větrání s rekuperací tepla, kdy se vyplatí

Abyste v programu Nová zelená úsporám dosáhli na nejvyšší možnou dotaci, budete zřejmě do svého domu muset instalovat také větrání s rekuperací tepla. ukážeme vám, jak rekuperace funguje a poradíme s  výběrem vhodného zařízení.

Dostatečné větrání patří ke každodenním hygienickým návykům stejně jako čištění zubů. Donedávna jsme v obytných prostorách byli zvyklí větrat otevřenými okny, standardem se však stávají větrací systémy s možností rekuperace, tedy přesněji nucené větrání se zpětným získáváním tepla.

Jak funguje nucené větrání s rekuperací?

Nucené větrání s rekuperací tepla je založeno na principu předávání tepla mezi vnitřním a venkovním vzduchem ve výměníku (např. deskový pro menší jednotky, regenerační pro větší zařízení), který je srdcem rekuperačního systému. To znamená, že rekuperační systém udrží v obytném prostoru teplo. Přesněji se ve výměníku v zimním období chladný venkovní vzduch ohřeje, je tedy využita vyšší teplota vnitřního odcházejícího vzduchu. Rekuperační jednotka tak výrazně pomáhá snížit tepelné ztráty, protože dochází ke zpětnému získávání tepla z vypouštěného vzduchu.

ventilace

Pro úpravu teploty čerstvého vzduchu lze zvolit i tzv. zemní výměník, což je potrubí uložené v dostatečné hloubce v zemi (1,5 – 2 m). Větrací vzduch je přisáván právě skrze toto potrubí a poměrně stabilní teplota země (během roku cca 5 – 15 °C) zaručuje, že v zimě dojde k předehřátí nasávaného chladného vzduchu, v létě se naopak teplý vzduch ochladí. Zemní výměníky se dnes využívají méně často, než tomu bylo dříve. Jednak je to kvůli vysokým nákladům, jednak kvůli nárokům na provedení. V nedbale instalovaném potrubí se hromadí kondenzát, vysoké nároky jsou kladeny také na filtraci.

Většina rekuperačních zařízení potřebuje ke své činnosti vzduchotechnický rozvod a je vhodné, aby bylo zařízení umístěno v technické místnosti. Větrání v běžných bytech, nebo dokonce v jednotlivých místnostech je v takovém případě obtížně proveditelné. Proto se objevují i malé rekuperační jednotky, které větrají přímo skrz otvor ve vnější zdi. Pak není třeba řešit otázku rozvodů, vypořádat se musíte pouze s průrazy ven.

Výhody a nevýhody rekuperace

Obecně lze říct, že nejčastěji zmiňovanou předností nuceného větrání s rekuperací tepla je výrazné omezení tepelných ztrát objektu, což je zajímavé především pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. U starší zástavby je toto kritérium významné pro domy, které mají vysoké náklady na vytápění (oblasti s vysokou cenou energií). Z toho plyne, že vybavit rekuperací například dům vytápěný levným dřevem – situovaný navíc v oblasti, kde je dřeva dostatek a kde nevznikají náklady spojené s dopravou paliva – se nevyplatí.

Jednoznačnou výhodou větracích systémů s rekuperací je zvýšení kvality vzduchu v obývaných prostorách. Domy a byty jsou větrány nedostatečně z různých důvodů. Ať už jde o snahu neplýtvat teplem, nezatěžovat se hlukem ulice nebo pouze o opomenutí, faktem zůstává, že hygienickým normám by nevyhověla řada českých domácností. Nucené větrání nejen přivádí dostatek čerstvého vzduchu, ale navíc je tento vzduch filtrovaný (zbavený zejména prachu, popř. dalších alergenů v závislosti na typu použitého filtru).

S kvalitou ovzduší v obytných prostorách také souvisí odstranění problémů s přebytečnou vlhkostí. Vysoká vlhkost se často objevuje v domech a bytech po rekonstrukci, kdy dojde k zateplení fasády, výměně a utěsnění oken. Majitelé starších objektů vymění okna za těsnější, ale již si neuvědomují, že je třeba objekt důsledkem vyšší vzduchotěsnosti také více větrat. Vlhkost ale není jen problémem starší zástavby, i ve „vzduchotěsných“ novostavbách se majitelé s vlhkostí potýkají. I tady je nucené větrání s rekuperací výhodným řešením.

Kolik zaplatíme za větrání s rekuperací tepla?

Předně je třeba upozornit na to, že na ceně systému nuceného větrání s rekuperací tepla se podílí řada položek. Je tedy potřeba vždy posuzovat, co je v ceně zahrnuto. Laickým okem by se mohlo zdát, že rekuperace může být velmi levná. Je sice pravdou, že cena rekuperačních jednotek na českém trhu začíná řádově na několika tisícikorunách, ale vězte, že do běžného domu kvalitní systém s rekuperací levněji než zhruba za 100 000 korun nepořídíte. Nejlevnější systémy se pohybují kolem hranice 60 tisíc korun, v takovém případě jde většinou o základní verzi s nižší účinností a malým objemem větraní.

Orientační cena systému větrání s rekuperací

Typ obytného prostoru
Orientační cena v Kč
Běžný rodinný dům (2podlažní)
90 000 – 150 000
Byt 3+1 (centrální systém)
600 – 900 Kč/m² podlah. plochy
Byt 3+1
700 – 1200 Kč/m² podlah. plochy
Místnost (koupelna, kuchyň)
od 4 000

Provozní náklady rekuperace

Určit výši provozních nákladů systému větrání s rekuperací lze pouze orientačně . K otázce nákladů Barbora Hrdinová ze společnosti Thermwet podotýká: „Spotřeba je odvislá od výkonu větracího systému, od intenzity odtahů a jejich četnosti spouštění. Rekuperační systém ThermWet není potřeba opatřovat protizámrznou ochranou, a tak spotřeba elektřiny je daná pouze provozem úsporných EC ventilátorů. Při celoročním provozu se náklady mohou pohybovat v ceně cca 1 200 – 4 500 korun.“