Výše dotací na tepelná čerpadla

Dotaci na pořízení tepelného čerpadla můžete dostat v rámci oblasti podpory s označením Efektivní využití zdrojů energie. Ta zahrnuje všechny možnosti získání dotací na modernizaci otopného systému – na výměnu zdroje tepla. Podobně jako u kotlů je možné dotaci získat, pokud současně dům zateplujete (v takovém případě získáte dotaci na kotle o něco vyšší), případně i bez současně realizovaného zateplení.

Výše dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo země-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 75 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení domu:

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Tepelné čerpadlo voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo země-voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000 55 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

V případě tepelných čerpadel je požadován určitý minimální topný faktor (4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda).

Další informace o dotacích: