Zájem o Novou zelenou úsporám je letos větší

Jen za první týden se podle vyjádření MŽP vyčerpalo téměř 11 % z celkové alokované částky. Za pouhý týden od spuštění příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 459 žádostí za více než 123 milionů korun. Důvodem vyššího zájmu o dotace jsou nejspíš širší možnosti úprav domů, na které je dotaci možné získat. Státní podporu – byť menší – mohou nyní například získat i ti majitelé rodinných domů, kteří pouze vymění okna.

Loni trval příjem žádostí 9 měsíců, během kterých majitelé rodinných domů zaregistrovali přes 6 000 žádostí téměř za 1,4 miliardy, přičemž největší nárůst přijatých žádostí SFŽP ČR zaznamenal během několika posledních týdnů před ukončením výzvy.

Letos je prozatím situace zcela opačná. „Pokud vše půjde tímto tempem, dá se očekávat, že alokace bude podle všeho úspěšně vyčerpána ještě před koncem výzvy, který je jak pro rodinné, tak bytové domy stanoven na 31. října 2015. Žadatelé by proto neměli s podáním žádosti váhat,“ uvedl k vyššímu zájmu o dotace ministr Brabec. K dnešnímu dni (10.6.2015) zbývá ještě pro rodinné domy cca. 387 600 000 Kč – téměř polovina alokované částky je tedy již vyčerpána.